۱۴۱۳ (قمری)

۱۴۱۳ (قمری)، هزار و چهارصد و سیزدهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دوم ژوئیه سال ۱۹۹۲ میلادی است.

سده: سده ۱۴ - سده ۱۵ - سده ۱۶
دهه: ۱۳۸۰  ۱۳۹۰  ۱۴۰۰  ۱۴۱۰  ۱۴۲۰  ۱۴۳۰  ۱۴۴۰ 

سال: ۱۴۱۰ ۱۴۱۱ ۱۴۱۲ - ۱۴۱۳ - ۱۴۱۴ ۱۴۱۵ ۱۴۱۶

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش