الگو:نر محافظت شده/2021-09-15

William Holman Hunt - The Scapegoat.jpg

امروز مصادف است با فرا رسیدن یوم کیپور ۵۷۸۲ در گاه‌شماری عبری. یوم کیپور مهم‌ترین جشن مذهبی یهودیان و همچنین آخرین روز از تعطیلات سال نوی عبری است.
بُز طلیعه، نام یک نقاشی رنگ روغن اثر ویلیام هولمن هانت است. اثر یک بز طلیعه را که در سفر لاویان توصیف شده، به‌تصویر کشیده‌است.
نقاش: ویلیام هولمن هانت